TV REPORTERS: INTERNET TV * RADIO * NEWS

“Είμαι υπερήφανος για τους υποψήφιους του συνδυασμού μας ”

“Είμαι υπερήφανος για τους υποψήφιους του συνδυασμού μας ”

«Ο συνδυασμός της  “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” είναι αποτέλεσμα μιας συναπόφασης ανθρώπων της αγοράς, γνωστών επιχειρηματιών και επαγγελματιών της Ημαθίας, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ενός νέου- σύγχρονου και αναπτυξιακού Επιμελητηρίου, πολυεργαλείο για την καινοτομία και την ανάπτυξη, συμπαραστάτη και σύμβουλου όλου του τοπικού επιχειρείν». Δίνοντας έμφαση σε αυτά τα σημεία, ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιώργος Μπίκας, περιέγραψε το βασικό πλαίσιο του σχεδιασμού του και παρουσίασε τους υποψήφιους της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης», στην εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη στη Βέροια. Πρόκειται για έναν συνδυασμό με συνολικά 79+1 υποψήφιους, που προέρχονται από όλους τους χώρους, από όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας (εμπόριο, μεταποίηση, εξαγωγές, μεταφορές, υπηρεσίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενέργεια, τουρισμός κλπ) και καλύπτουν γεωγραφικά όλες τις περιοχές της Ημαθίας.


Πάνω από το 90% των υποψηφίων της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης», κυρίως εκπρόσωποι της νέας γενιάς του επιχειρηματικού κόσμου, ασχολούνται με τις επιμελητηριακές εκλογές για πρώτη φορά και κυριολεκτικά κάνουν πράξη την ανανέωση. Παράλληλα, έμπειροι επιχειρηματίες της αγοράς, πολλοί από τους οποίους έχουν γνώσεις και άποψη για τον θεσμό, τιμούν το ψηφοδέλτιο με τη παρουσία τους και προσθέτουν ιδιαίτερο κύρος. Επί πλέον, για πρώτη φορά, ο Γιώργος Μπίκας μπόρεσε να ενώσει σε έναν συνδυασμό, ανθρώπους που σε προηγούμενες εκλογές συμμετείχαν σε ξεχωριστούς συνδυασμούς κι αυτό από μόνο του, είναι σημαντική επιτυχία.

«Είμαι υπερήφανος για τους υποψήφιους του συνδυασμού μας, της ‘Επιχειρηματικής Ανανέωσης’,  για την αξία τους, ως άνθρωποι και ως επαγγελματίες, για τον έντιμο και καθαρό προεκλογικό αγώνα που δίνουν καθημερινά, για το ότι προεκλογικά κινούνται μόνο σε συναδελφικά πλαίσια κι αυτό είναι που δίνει ξεχωριστή βαρύτητα στην προσπάθεια που μαζί κάνουμε και τους ευχαριστώ προσωπικά» τόνισε ο Γιώργος Μπίκας μετά το τέλος της εκδήλωσης. Μια εκδήλωση που συνοδεύτηκε μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, από χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και γόνιμο διάλογο, με όλους τους παρευρισκόμενους , τους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ και φυσικά όλων των υποψηφίων της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης», που όπως φαίνεται έχουν δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή και κυρίως μια πολύ ικανή ομάδα.

Επιμελητήριο «πολυεργαλείο» για όλη την Ημαθία και επανεκκίνηση του θεσμικού αναπτυξιακού ρόλου του

Την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων  του συνδυασμού της «Επιχειρηματικής Ανανέωσης, για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Ημαθίας,  έκανε σήμερα Τετάρτη, παρουσία δημοσιογράφων, ο υποψήφιος πρόεδρος και επικεφαλής του συνδυασμού, Γιώργος Μπίκας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η ανάγκη επανεκκίνησης του Επιμελητηρίου Ημαθίας και η μετατροπή του σε ένα πολυεργαλείο, παροχής βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών,  για όλες τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και των επιχειρήσεων,  μας έκανε να συναποφασίσουμε στη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού συνδυασμού».  «Διεκδικούμε την ψήφο των συναδέλφων μας, έχοντας ως βασικό στόχο να βάλουμε το Επιμελητήριο σε ένα δρόμο ανάπτυξης και καινοτομίας» τόνισε χαρακτηριστικά και χωρίς πολλά λόγια προχώρησε στην επιγραμματική αναφορά  των βασικών θέσεων του συνδυασμού του και στη συνέχεια παρουσίασε τους υποψήφιους ανά τομέα.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Σε σχέση με τις προτεραιότητες που παρουσίασε, έδωσε έμφαση και στα εξής:

Περιφερειακά γραφεία Επιμελητηρίου
Δημιουργία δύο (2) Περιφερειακών γραφείων, στη Νάουσα και την Αλεξάνδρεια.

Κέντρο Διαμεσολάβησης – Θεσμικής Διαιτησίας
Για πρώτη φορά ενεργοποιούμε και στο Επιμελητήριο Ημαθίας ενα Κέντρο «Επίλυσης Διαφορών και Θεσμικής Διαιτησίας» χω­ρίς προσφυγή στα δικαστήρια, με ταχύτητα, εμπιστευτικότητα, εγκυρότητα και λιγότερο κόστος για τον επαγγελματία και την επιχείρηση.

Πάταξη παρεμπορίου,
με τη συνεργασία των Εμπορικών Συλλόγων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας και κάθε αρμόδιου φορέα.

Καθιέρωση ετήσιας Εμπορικής Έκθεσης Ημαθίας για την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής παραγωγής.

Δημιουργία «έξυπνου» Internet Portal Επιμελητηρίου
Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της ηλεκτρο­νικής πλατφόρμας του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Δωρεάν ψη­φιακές υπηρεσίες σε όλα τα μέλη του, δωρεάν λογαριασμός εταιρικού e-mail και mini website για κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση.

 

Δωρεάν συμμετοχή σε κλαδικές και θεματικές εκθέσεις
Παροχή δωρεάν χώρου σε περίπτερα του Επιμελήτηρίου Ημαθίας, σε επιλεγμένες θεματικές και κλαδικές εκθέσεις για την αποτελεσματική προβολή προϊόντων παραγωγικών μο­νάδων του νομού.

Δημιουργία εξειδικευμένου γραφείου (help desk) Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Πλήρης ανάπτυξη εξειδικευμένων ομάδων δράσεων, για την υποστήριξη της Ημαθιώτικης γυναικείας επιχειρηματικότη­τας.

Πλήρης ενεργοποίηση της Υπηρεσίας μιας Στάσης
Μέσω του Επιμελητηριου Ημαθίας δυνατότητα σύστασης ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ εντός 14 ημερών, παραλαβή και έλεγχος δι­καιολογητικών, προέλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, λήψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, χορήγη­ση ΑΦΜ, καταχώρηση εταιρίας στο ΓΕΜΗ, δωρεάν συμβου­λευτικές υπηρεσίες σε φορολογικά και νομικά θέματα.

Δημιουργία ομάδων δράσεων ενίσχυσης και προβολής της Ημαθίας ως ιδιαίτερου Τουριστικού Προορισμού
Στοχεύουμε στην προσέλκυση επισκεπτών Οινικού και Γα­στρονομικού τουρισμού, Συνεδριακού, Αθλητικού, Εκκλησι­αστικού και Θρησκευτικού, Φυσιολατρικού, Αρχαιολογικού και Μουσειολογικού, με κύριο στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής αγοράς και την ανάδειξη του τοπικού τουριστικού προϊόντος όπως αξίζει στο Νομό μας.

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων
Πρόκειται για ολοκληρωμένη δομή υποστήριξης νέων καινοτό­μων επιχειρηματικών ιδεών (ανύπαρκτη σήμερα στην Ημαθία), με ισχυρή εξωστρέφεια και ανάδειξη επιχειρηματικών σχημάτων, στα οποία παρέχονται εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσί­ες, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και ενέργειες δικτύωσης με δυνητικούς επενδυτές.

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων
Γεφυρώνοντας τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με τις νέες, και­νοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε και στην Ημαθία δίκτυα επιτυχημένων επιχειρηματιών, που ενδι­αφέρονται να μοιραστούν την εμπειρία τους και να επενδύσουν σε αυτές.

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Στελέχωσης Επιχειρήσεων
Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας αναζήτησης εργα­σίας και πρόσληψης προσωπικού με δωρεάν ηλεκτρονική κα­ταχώριση αγγελιών από εργοδότες, με ταυτόχρονη δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού επαγγελματικού προφίλ από υπο­ψηφίους.

Διευκόλυνση εξωστρέφειας
Ενημέρωση για ξένες αγορές, δυνατότητες επενδύσεων και εμπορίου, διμερείς σχέσεις, καθώς και για επικείμενες εμπορικές εκθέσεις-συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Τραπεζικού συστήματος
Καθιέρωση B2B (business to businness) συναντήσεων χρη­ματοοικονομικών συμβούλων με τους επιχειρηματίες-μέ­λη μας στα γραφεία του Επιμελητηρίου, για την παροχή συμβουλών σε ότι αφορά τις σχέσεις τους με τις Τράπεζες (business plan-διεκδικήσεις-αντιπαραθέσεις).

Αναβάθμιση σεμιναρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης για στελέχη επιχειρήσεων
Διεύρυνση επαγγελματικής προοπτικής, μέσω προγραμμά­των κατάρτισης (ΛΑΕΚ) για εργαζόμενους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα τεχνικού ασφαλείας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, εξαγωγών κ.λ.π., επιμορφωτικές ημε­ρίδες σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Μετατρέπουμε το Επιμελητήριο Ημαθίας σε φορέα εξατομι­κευμένης ενημέρωσης για τις ενισχύσεις που παρέχονται από επιδοτούμενα ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct
Πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε θέματα λει­τουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιωμάτων και τρόπων άσκησης, προτεραιοτήτων και πο­λιτικών της Ε.Ε., αναζήτησης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και επί­σημων εκδόσεων, ενημέρωση για χρηματοδοττικά εργαλεία και άλλες δυνατότητες.

Συμμετοχή στη Λέσχη Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων
Διεκδικούμε την ένταξη του Επιμελητηρίου Ημαθίας στη Λέ­σχη Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Επιμελητηρίων ύστερα απο επαφές που έχουν προηγηθεί με το προεδρείο της, με στόχο τη συλλογική προώθηση και προάσπιση των αναγκών της τοπικής επιχειρηματικότητας προς τα ευρωπαϊκά όργανα και ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας σε θέματα επι­χειρηματικής ανάπτυξης.

Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Ενημέρωση μελών σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέρο­ντος, επεξεργασία νομοσχεδίων και υποβολή παρατηρήσε­ων σε υπουργεία και άλλους φορείς, διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για θέμα­τα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, παρεμβάσεις στην Πολιτεία για την επίλυση γραφειοκρατικών και άλλων προ­βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Δημιουργία Ενεργειακού Τμήματος Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αντιλαμβανόμενοι τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετω­πίζει ο κλάδος της παραγωγής ενέργειας προωθούμε τη δη­μιουργία νέου τμήματος στο Επιμελητήριό μας, το οποίο θα προασπίζει τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων τοπικών επιχειρήσε­ων στον τομέα της ενέργειας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΙΚΑ

Λεπτή γαλλική ειρωνεία η βράβευση Τσίπρα στο Παρίσι

Για την βράβευση του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι και τον Πάνο Καμμένο μίλησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος το απόγευμα της Τετάρτης. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την έναρξη της εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών «Δικαιοσύνη και Επενδύσεις» δήλωσε «Για να βγούμε από την κρίση και να περάσουμε στη φάση της κανονικότητας πρέπει να έχουμε ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο, συγκεκριμένο, υπεύθυνο, προοδευτικό. Ο Κύκλος Ιδεών συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή, με συνέδρια, εκδηλώσεις. Το ζήτημα της ανάπτυξης και των επενδύσεων είναι μια καραμέλα στο στόμα όλων. Αλλά πως γίνεται αυτό; Σήμερα θα συζητήσουμε για τη σχέση έννομης τάξης και επενδύσεων, δικαστικού συστήματος και επενδύσεων, για να μπορέσουμε να δώσουμε πρακτικές απαντήσεις».

Δημοσιογράφος: «Κύριε πρόεδρε, ο κ. Τσίπρας βραβεύεται στο Παρίσι. Την ίδια στιγμή ο κ. Καμμένος βρίσκεται αντιμέτωπος με μία σωρεία αποκαλύψεων. Πώς σχολιάζετε και το ένα και το άλλο»

Ευ. Βενιζέλος: «Ως προς την βράβευση του κ. Τσίπρα στο Παρίσι πρέπει να πω ότι εκτιμώ τη λεπτή γαλλική ειρωνεία. Πράγματι πρέπει να βραβευτεί ο κ. Τσίπρας γιατί γλιτώσαμε από την απόλυτη καταστροφή που ο ίδιος απείλησε να προκαλέσει το 2015. Εξακολουθούμε όμως πάντα να υφιστάμεθα τις βαριές συνέπειες της πολιτικής που ακολουθεί έκτοτε και η οποία δεν δίνει πραγματική προοπτική στην πραγματική οικονομία. Είμαστε στη στασιμοχρεοκοπία πάνω στην επιφάνεια του νερού. Δεν βυθιζόμαστε αλλά και δεν απογειωνόμαστε»

Δημοσιογράφος: «Και ο κ. Καμμένος»

Ευ. Βενιζέλος: «Ο κ. Καμμένος δεν χρειάζεται σχολιασμό. Δεν ανήκει στην αρμοδιότητά μου»

Δημοσιογράφος: «Η συζήτηση που αναβάλλεται για μια ακόμα φορά παρότι υπάρχουν αποκαλύψεις;»

Ευ. Βενιζέλος: «Η συζήτηση απ’ ότι καταλαβαίνω θα γίνει τη Δευτέρα και νομίζω ότι σήμερα ο κ. Τσίπρας ανέλαβε αλληλέγγυα και εις ολόκληρον την ευθύνη»

Πηγή:iefimerida.gr

Αλλάζει το Ε3 για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Τη ριζική αναμόρφωση του φορολογικού εντύπου Ε3, που υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εφορία, μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πάνω από 1,5 εκατ. επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες προανήγγειλε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Στο νέο Ε3 θα δίνεται έμφαση στην ακριβέστερη αποτύπωση των διαφόρων κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών, ώστε να καταστεί δυνατή η καταγραφή των μέσων όρων δαπανών ανά κατηγορία δραστηριότητας και οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος ο κ.  Πιτσιλής μιλώντας στο 9ο Tax Forum ανέφερε ότι βρίσκεται στην τελική του φάση ο ανασχεδιασμός του εντύπου Ε3, στο οποίο όλες οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες δηλώνουν κάθε χρόνο αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να προσδιοριστούν τα φορολογητέα καθαρά εισοδήματά τους.

Το σχέδιο του νέου εντύπου θα δοθεί για παρατηρήσεις στους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εντύπου Ε3 είναι:

  • Η συγχώνευση των πινάκων με τα δεδομένα για τα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
  • Η έμφαση στην αποτύπωση των κατηγοριών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων και των λοιπών υπόχρεων υποβολής του εντύπου, ώστε η Φορολογική Διοίκηση να γνωρίζει τους μέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας και οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.

Στο μεταξύ βρίσκεται στο τελικό στάδιο ο σχεδιασμός των αλλαγών και στο νομοθετικό πλαίσιο για το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι «υπερβολές» που δυσκολεύουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες μία από τις αλλαγές που θα επέλθουν θα είναι η κατάργηση της υποχρέωσης των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία είναι ρυθμισμένα να βάζουν υποθήκη σε ένα ή περισσότερα ακίνητα που κατέχουν όταν θέλουν να μεταβιβάσουν κάποια ακίνητα στα παιδιά τους. Επιπλέον αναμένεται να αυξηθεί ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από τους 2 στους 3 ή 4 μήνες για όσους δεν έχουν οφειλές στο Δημόσιο και από τον 1 στους 2 ή 3 μήνες για όσους έχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλές ρυθμισμένες.

H Eορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στην Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας.

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου το πρωί, με την ευκαιρία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, ημέρα αφιερωμένη στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον παλαιό Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Δοξολογία για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία:

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­τόν».

Ἡ ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας εἶναι, ἀδελφοί μου, τό διαρκές καί δια­χρονικό ζητούμενο τῶν ἀν­θρώ­πων, καί οἱ τρόποι μέ τούς ὁποίους ἐπιτυγχάνεται ἡ εὐτυχία ἀποτελεῖ ἀντικείμε­νο τῆς μελέτης καί τοῦ στοχασμοῦ τῶν ἀνθρώ­πων σέ κάθε ἐποχή. Παρά ὅμως τή διαρκῆ ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας καί τοῦ προσδιορι­σμοῦ τῶν προϋ­πο­θέσεων ὑπό τίς ὁποῖες εἶναι αὐτή ἐφικτή, βλέ­πουμε πολύ συ­χνά ἀνθρώ­πους οἱ ὁποῖοι, παρότι πλη­ροῦν ὅλες τίς προϋποθέσεις, αἰσθάνονται δυστυχεῖς καί ταλαί­πωροι.

Ἀντίθετα ὅμως μέ τούς ἀνθρώ­πους, ὁ Χριστός προσδιορίζει μέ ἀκρίβεια ποιοί εἶναι οἱ ἀληθινά εὐ­τυχεῖς καί μακάριοι. Καί τά κρι­τήριά του εἶναι ἀψευδῆ καί ἀλάν­θαστα.

Ἔτσι ἀκούσαμε σήμερα τόν Χριστό νά ἀπαντᾶ στόν ἄγνωστο ἀκρο­­ατή τῶν λόγων του, ὁ ὁποῖος, ἀκούοντάς τον νά κηρύττει, μακά­ρισε τήν Πανα­γία Μητέρα του γιατί ἀξιώθηκε νά κυοφορήσει στά σπλάγχνα της καί νά βαστάσει στίς ἀγκάλες της τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅτι μακάριοι εἶναι ὅσοι ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν φυλάσσουν, δηλαδή τόν ἀκολου­θοῦν καί τόν κάνουν πράξη στή ζωή τους.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰησοῦ δέν ἀπο­τελεῖ ἀντίλογο στόν μακα­ρισμό τῆς Παναγίας Μητέρας του πού ἀκούστηκε μέσα ἀπό τό πλῆθος, ὅπως κάποιοι μπορεῖ νά νομίσουν. Εἶναι, ἀντίθετα, ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ μακαρισμοῦ τῆς Παναγίας μας. Γιατί ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος πληροῖ σέ ἀπόλυτο βαθμό τίς προϋπο­θέ­σεις πού θέτει ὁ μακαρισμός τοῦ Υἱοῦ της.

Ἦταν αὐτή πού ὄχι μόνο ἄ­κουε καί μελετοῦσε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τή νηπιακή της ἡλικία, ἀλλά καί αὐτή πού τόν τήρησε ἀπα­ρέγκλιτα σέ ὅλη της τή ζωή μέ τέλεια ὑπακοή καί ταπείνωση.

Ἦταν αὐτή πού ἀπό τήν ἡμέρα τῆς εἰσόδου της στόν ναό τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἑορτάζει καί τιμᾶ σήμε­ρα ἡ Ἐκκλησία μας, κατά τήν ὁποία τριετίζουσα μόλις ἀξιώθηκε νά εἰσέλθει στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, γιά νά παραμείνει ἐκεῖ ὡς καθα­ρώ­τατος ναός τοῦ Σω­τῆ­ρος καί νά προετοιμασθεῖ κατάλληλα προκει­μέ­νου νά ἀνταποκριθεῖ στή με­γά­λη κλήση καί ἀποστολή, ἀφοσιώ­θη­κε στήν ἐντρύ­φη­ση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ· ἀφοσιώ­θηκε στήν προ­σευ­χή, ἡ ὁποία ἀπο­τελεῖ τό μέσο διά τοῦ ὁποίου ὁ Θεός ὁμιλεῖ πρός τόν ἄνθρωπο πού στρέφεται πρός Αὐτόν μέ ἀνοι­κτά τά ὦτα τῆς ψυ­χῆς καί τοῦ σώματός του καί μέ πρόθυμη διά­θεση γιά νά ἀκούσει τούς λόγους του· ἀφοσιώθηκε καί στήν ἔμ­πρα­κτη φύλαξη τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου, στήν πιστή καί συνεπῆ ἐφαρμογή τοῦ θελήματος καί τῶν ἐντολῶν, ἔχοντας αὐτές, ὅπως γρά­φει καί ὁ ψαλμωδός Δαβίδ, «λύ­χνον τοῖς πο­σί» αὐτῆς «καί φῶς ταῖς τρί­βοις» της ὄχι μόνο κατά τό διά­στη­μα τῆς παραμονῆς της στόν ναό τοῦ Θεοῦ, ἀλλά μέ­χρι καί τοῦ τέλους τῆς παναγίας αὐτῆς ζωῆς.

«Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λό­γον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς ὑπερα­γίας Θεοτόκου σήμερα, ἀδελφοί μου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία «ἄγγε­λοι τήν εἴσοδον τῆς Παρ­θέ­νου ὁρῶ­ντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ Παρ­θένος εἰσῆλθε εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων», καί ὁ μακαρισμός τοῦ Κυ­ρίου ἀκούεται καί πάλι γιά νά ἀπαντήσει καί στό δικό μας ἐρώ­τη­μα ποιός εἶναι ὁ πραγματικά μακάριος ἄνθρωπος.

Γίνεται ὅμως πιό ἠχηρός, πιό ρεα­­λι­στικός μέσα ἀπό τό παρά­δειγ­μα τῆς ζωῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γίνεται προ­τρο­πή γιά ὅλους ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, πού τόν ἀκοῦμε, νά παύσουμε νά ἀναζη­τοῦ­με τήν εὐ­τυ­χία στά τερπνά καί ἡδέα τοῦ κό­σμου, στά χρήματα, στίς τιμές καί τή δόξα, σέ ὅ,τι λάμπει καί ἐντυ­πω­σιάζει.  Καί μᾶς καλεῖ νά ἐπιλέξουμε τήν ὁδό πού ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στή μακα­ριό­τητα, τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί νά βαδίσουμε αὐτή τήν ὁδό μέ τή βεβαιότητα πώς ἔστω καί ἐάν φαί­νεται «στενή καί τε­θλιμ­μένη», μᾶς χαρίζει τή ἀληθι­νή εὐτυχία καί τή μα­καριότητα πού ὁ Θεός προσ­φέ­ρει σέ ὅσους τόν ἐμπιστεύονται καί τόν ἀκο­λου­­θοῦν, ὅπως ἔκανε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, τῆς ὁποίας τιμοῦμε σή­μερα τήν εἴσοδο στόν ναό τοῦ Θεοῦ.

Τήν τιμοῦμε ὅμως, ἀδελφοί μου, καί γιά ἕνα ἀκόμη λόγο. Τήν τι­μοῦμε ὡς ὑπέρμαχο Στρατηγό καί προστάτιδα τῶν Ἐνόπλων μας Δυ­νάμεων, γιατί ὑπῆρξε πάντοτε ἡ προστάτις καί ἡ βοηθός ὅλων ὅσων στό πέρασμα τῶν αἰώνων ἄκουσαν τή φωνή τῆς πατρίδος καί τή φωνή τῆς συνειδήσεώς τους καί ὑπερασπίσθηκαν μέ γεν­ναιότητα τά σύνορά της. Ὑπῆρξε πάντοτε προστάτις καί βοηθός ὅλων ἐκείνων πού ἔταξαν τόν ἑαυ­τό τους νά φυλάγουν τίς Θερ­μοπύλες τῆς πατρώας γῆς, καί γι᾽ αὐτό οἱ Ἔνοπλες δυνάμεις τῆς πα­τρίδος μας ἀλλά καί ὅλοι οἱ Ἕλ­ληνες τήν τιμοῦμε καί τήν εὐγνω­μονοῦμε γιά τήν ἀκοίμητη καί ἀκα­ταίσχυντη προστασία της.

Καί σήμερα, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς της, ἄς παρακαλέσουμε τήν Πανα­γία μας, ἀδελφοί μου, νά προστα­τεύει πάντοτε τίς Ἔνοπλες δυνά­μεις τῆς πατρίδος μας ἀλλά καί τόν λαό μας ἀπό κάθε κίνδυνο καί κάθε ἀνάγκη, καί νά μᾶς διατηρεῖ σώους ὥστε νά βαδίζουμε πάντοτε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Υἱοῦ της πού θά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀληθινή εὐτυχία καί ὡς ἄτομα καί ὡς Ἔθνος.

Εκδήλωση της 1ης Μεραρχίας Πεζικού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στον Χώρο Τεχνών Βεροίας

Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε από την 1η Μεραρχία Πεζικού επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αρχικά χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής της Μεραρχίας και στην συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε το μήνυμα της Εκκλησίας, για την 21 Νοεμβρίου. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης εκφωνήθηκε επετειακή ομιλία της Ι Μεραρχίας Πεζικού, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από την Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ» υπό την Διεύθυνση της κ. Ελένης Αναγνώστου και από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βεροίας υπό την διεύθυνση του κ. Χρυσοβαλάντη Κυριακίδη καθώς και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγιναν ομιλίες από τον Επίκουρο Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σαρηγιαννίδη Μιλτιάδη με θέμα «Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων στη σύγχρονη κοινωνία καθώς και από τον κ. Στάικο Αθανάσιο με θέμα «Εξιστόρηση επιχειρήσεων ΕΛΔΥΚ 1974» ενώ ακολούθησε η βράβευση των Βετεράνων. Το πρόγραμμα έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από τον Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Ημαθίας και απο την Εύξεινο Λέσχη Βεροίας.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στην εκδήλωση :

Σήμερα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ ὀρθόδοξος κόσμος ἑορτάζει τά Εἰσό­δια τῆς Θεοτόκου, οἱ Ἔνοπλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας ἑορτά­ζουν καί τιμοῦν τήν προστάτιδά τους, τήν ὑπέρμαχο στρατηγό τους, αὐτήν πού στή μακρόχρονη καί περιπετειώδη ἱστορική διαδρο­μή τοῦ ἔθνους μας ὑπῆρξε ἡ κρα­ταιά σκέπη καί ἡ ἰσχυρή προστα­σία του.

Καί δέν θά ἦταν δυνατόν οἱ Ἔνο­πλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας, ἐκτός ἀπό τούς ἰδιαίτερους προ­στά­τες ἁγίους πού ἔχει τό κάθε Σῶμα, νά μήν ἔχουν ὡς προστά­τιδα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τό ὄνομα τῆς ὁποίας ὅλοι οἱ Ἕλληνες φέρνουμε στά χείλη μας σέ κάθε ἀνάγκη, σέ κάθε δυσκολία, σέ κά­θε κρίσιμη στιγμή τῆς ζωῆς μας, προσωπική ἤ συλλογική, καί ἐπικαλούμεθα τή βοήθειά της.

Καί δέν θά ἦταν δυνατόν οἱ Ἔνο­πλες δυνάμεις τῆς πατρίδος μας νά μήν τιμοῦν ὡς προστάτιδα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, οἱ θαυμαστές ἐπεμβάσεις τῆς ὁποίας τόσο στούς ἀμυντικούς ὅσο καί στούς ἀπελευ­θε­ρωτικούς ἀγῶνες τοῦ Γένους μας εἶναι ἀναρίθμητες καί συγκι­νη­τικές.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ποιητές καί ὑμνογράφοι αὐτήν ἱκετεύουν γιά νά φυλάξει τήν πόλη καί τόν λαό της, γιά νά ἐνισχύσει καί νά κρα­ται­ώσει ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν ἀποτροπή τῶν ἐχθρῶν, γιά νά χα­ρίσει τή νίκη ἐναντίον ἐκείνων πού δέν σέ­βονται τήν ἱερή μορφή της καί δέν ὑπολογίζουν τήν ἀκα­ταίσχυντη προστασία πού προσ­φέ­ρει σέ ἐκεί­νους πού τήν τιμοῦν καί τήν ἐμπιστεύονται.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ρήτορες καί ἐγκωμιαστές τῆς ἀναγράφουν τά νικητήρια γιά τίς ἐπιτυχίες καί τούς θριάμβους πού χάρισε στόν φιλόχριστο στρατό μας, συντρί­βο­ντας τίς φάλαγγες τῶν ἀντιπάλων τους πού ἐπιβουλεύοντο τήν πα­τρώα γῆ.

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὄχι μόνο οἱ Βυζαντινοί ἀπεικόνισαν τήν ἱερή μορφή της ὡς «νικοποιό» καί λι­τά­νευαν τή θαυματουργή εἰκόνα της μαζί μέ τήν τιμία ζώνη καί τήν τιμία ἐσθῆτα της κάθε φορά πού οἱ ἐχθροί τῆς αὐτοκρατορίας ἔφθα­ναν στά τείχη τῆς βασιλεύουσας καί τήν ἀπειλοῦσαν, ἀλλά καί οἱ στρατιῶτες μας στούς νεώτερους ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας τή δική της εἰκόνα ἔφεραν πάντα φυλαγ­μένη στό στῆθος τους, εἰκόνα πού σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες πολ­λῶν τούς προστάτευσε ἀπό τίς σφαῖρες τῶν ὅπλων καί τούς ἔσω­σε.

Δέν εἶναι ἀκόμη τυχαῖο ὅτι καί αὐτοί οἱ ἐχθροί τοῦ ἔθνους μας ἀναγνωρίζουν στό σεπτό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τήν προ­στάτιδα τοῦ στρατοῦ μας, καθώς ἀρκετές φορές ἔχουν ὁμολογήσει καί οἱ ἴδιοι ὅτι τήν ἔβλεπαν νά τόν σκέπει προστατευτικά, καί ἀντίθε­τα πάλι ἄλλοτε ἀποδεί­κνυαν αὐτή τήν πεποίθησή τους μέ τή μανία τους νά καταστρέψουν, τρυπώ­ντας μέ τά ξίφη τους, τίς ἱερές της εἰκόνες.

Ἄρρηκτα, λοιπόν, συνδεδεμένη ἡ Παναγία μας μέ τίς Ἔνοπλες δυ­νά­μεις σέ κάθε ἐποχή, στό παρελ­θόν καί στό παρόν, καί ὀφειλό­με­νη εἶναι ἡ τιμή στή στοργική Μη­τέ­ρα, τήν ὑπέρμαχο στρατηγό, τό τεῖχος τό ἄρρηκτο, τήν κραταιά προστασία τοῦ στρατοῦ καί τοῦ Ἔθνους μας.

Ὀφειλόμενη ὅμως εἶναι καί ἡ τιμή ὅλων μας πρός τίς Ἔνοπλες δυνάμεις μας, πού ὑπό τήν σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀγωνί­ζο­νται πάντοτε, σέ καιρό πολέμου ἀλλά καί σέ καιρό εἰρήνης, γιά νά διαφυλάξουν τήν ποτισμένη ἀπό τά αἵματα τῶν ἡρώων καί τῶν ἁγίων ἑλληνική γῆ ἐλεύθερη καί ἀνεξάρτητη καί γιά νά προσφέ­ρουν στόν λαό μας αἴσθημα ἀσφα­λείας καί βεβαιότητος, ὥστε νά μποροῦμε νά συνεχίζουμε ἀπερί­σπα­στοι ὡς ἄτομα καί ὡς ἔθνος τά ἔργα τῆς εἰρήνης, τῆς προόδου καί τοῦ πολιτισμοῦ, αὐτά πού μᾶς κάνουν, ἄν καί  ἀριθμητικά εἴμα­στε λίγοι, νά ἔχουμε ἕνα εὐδιά­κρι­το στίγμα στόν χάρτη τῆς παγκό­σμιας ἱστορίας καί νά ἀπολαμ­βά­νουμε τήν τιμή καί τόν σεβασμό ἀκόμη καί τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Μέ τήν εὐκαιρία, λοιπόν, τῆς ση­μερινῆς διπλῆς ἑορτῆς, τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἐνόπλων δυνάμεων τῆς πα­τρίδος μας, ἐκφράζουμε τήν εὐ­γνω­μοσύνη μας πρός τήν προστά­τιδά τους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, καί εὐχόμεθα νά εἶναι καί νά πα­ρα­μένει πάντοτε προστάτις καί βοη­θός τους σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τους καί νά τίς κατευθύνει στό ἀγαθό.

Τρεις καφέδες τη μέρα κάνουν περισσότερο καλό παρά κακό!!

Όσοι πίνουν τρεις ή τέσσερις καφέδες τη μέρα, είναι πιθανότερο να έχουν όφελος στην υγεία τους, παρά κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη. Οι καφέδες, μεταξύ άλλων, σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ρόμπιν Πουλ του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal», σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και το BBC, αξιολόγησαν στοιχεία από 218 μελέτες (μετα-ανάλυση).

Η νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωση καφέ σχετίζεται επίσης με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, ηπατοπάθειας, άνοιας και ορισμένων μορφών καρκίνου (προστάτη, ενδομητρίου, δέρματος, ήπατος).

Το μεγαλύτερο όφελος φαίνεται να παρέχει η κατανάλωση τριών καφέδων ημερησίως. Η μεγαλύτερη κατανάλωση δεν σχετίζεται με βλάβη στην υγεία, αλλά τα οφέλη είναι μικρότερα. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η μελέτη δείχνει μια συσχέτιση ανάμεσα στον καφέ και στην υγεία και δεν αποδεικνύει ότι αυτός είναι η αιτία, καθώς μπορεί να παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες (σωματική άσκηση, κάπνισμα, ηλικία κ.α.).

Οι ειδικοί τόνισαν ότι δεν υπάρχει λόγος κανείς να αρχίσει να πίνει καφέ για λόγους υγείας ή πρόληψης ασθενειών. Πάντως, όπως είπε ο καθηγητής Πολ Ρόντερικ του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, «τα οφέλη της μέτριας κατανάλωσης καφέ φαίνεται να είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους».

Ως μέτρια κατανάλωση θεωρούνται τα 440 μιλιγκράμ καφεΐνης, που αντιστοιχούν σε τρεις έως τέσσερις καφέδες. Ένας στιγμιαίος καφές έχει περίπου 100 mg καφεΐνης, ένας καφές φίλτρου 140 mg, ενώ ένα τσάι 75 μιλιγκράμ. Η νέα έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο πολύς καφές (πάνω από δύο τη μέρα) μπορεί να κάνει κακό στην εγκυμοσύνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποβολής. Ακόμη, οι γυναίκες που κινδυνεύουν με κατάγματα, πρέπει να περιορίσουν τον καφέ.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι ο καφές είναι γενικά πιο υγιεινός, όταν πίνεται χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, γάλα ή κρέμα ή κάποιο λιπαρό σνακ για συνοδευτικό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ελλάδα στις 9 χειρότερες αγορές ακινήτων στον κόσμο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η άνθηση της αγοράς ακινήτων εμφανίζει σημάδια επιβάρυνσης. Την ίδια ώρα όμως, σε κάποιες χώρες ο κατήφορος των τιμών δεν έχει σταματήσει. Η Ελλάδα είναι ανάμεσά τους. Το Business Insider έφτιαξε μία λίστα με τις 9 χώρες στις οποίες σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες πτώσεις στις τιμές των ακινήτων το δεύτερο τρίμηνο του 2017, με βάση τα στοιχεία του Global Property Guide (παγκόσμιου οδηγού ακινήτων).

Σύμφωνα με αυτά, η χώρα μας είναι στην ένατη θέση ανάμεσα στις χειρότερες αγορές ακινήτων παγκοσμίως. «Η δεκαετής κατάρρευση δεν έχει τελειώσει ακόμη», αναφέρει ο σχετικός οδηγός για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι οι τιμές ακινήτων στην Αθήνα είναι σε πτώση από το 2008. Στην Ελλάδα, οι τιμές ακινήτων έπεσαν κατά 2,53% το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το 2016 είχαν καταγράψει πτώση 1,55%.

Η πιο αδύναμη αγορά ακινήτων παγκοσμίως είναι το Πουέρτο Ρίκο σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Οι τιμές τους έπεσαν κατά 9,59% το δεύτερο τρίμηνο του 2017. μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση αυτή έγινε πριν από τον καταστροφικό τυφώνα Μαρία, που ισοπέδωσε το Πουέρτο Ρίκο στα τέλη του τρίτου τριμήνου. Στον αντίποδα, οι πέντε ισχυρότερες αγορές ακινήτων σύμφωνα με την ίδια έρευνα είναι η Ισλανδία (αύξηση 21,28%), το Χονγκ Κονγκ (+19,27%), η Ιρλανδία (+13,52%), ο Καναδάς (+13,08%) και η Ρουμανία (+8,87%).

Οι 9 χειρότερες αγορές ακινήτων στον κόσμο
1. Πουέρτο Ρίκο
2. Ρωσία
3. Κατάρ
4. ΠΓΔΜ
5. Αίγυπτος
6. Ουκρανία
7. Σιγκαπούρη
8. Ταϊλάνδη
9. Ελλάδα

Σύντομα σε Βέροια και Αλεξάνδρεια το φυσικό αέριο

Δάνειο ύψους 48 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας (Δ.Ε.Δ.Α.) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κατασκευή δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις. Τα δίκτυα θα κατασκευαστούν σε Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, ‘Αμφισσα, Καρπενήσι, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Καβάλα.

Η έγκριση του δανείου όπως επισημαίνει η ΔΕΔΑ θεωρείται «ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβερνητική πολιτική και συγκεκριμένα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, της ενεργειακής οικονομίας και της ουσιαστικής ενίσχυσης των ελληνικών νοικοκυριών». Για την κατασκευή των δικτύων θα αξιοποιηθεί επίσης χρηματοδότηση που αναμένεται από τα ΠΕΠ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης καθώς και τα ίδια κεφάλαια που θα δοθούν από τη ΔΕΠΑ ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑ. Το δάνειο θα έχει τετραετή περίοδο χάριτος και 20ετή περίοδο αποπληρωμής και για την έγκρισή του, που δόθηκε με απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας χρειάστηκε η εγγύηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, ΔΕΠΑ, που είναι η μητρική της ΔΕΔΑ.

«Στόχο του προγράμματος ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, αποτελεί η κατασκευή πλήρους υποδομής διανομής φυσικού αερίου, προκειμένου το σύνολο των κτηρίων στις παραπάνω πόλεις να αποκτήσει πρόσβαση στο οικονομικότερο καύσιμο, γεγονός που παράλληλα θα οδηγήσει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας των νοικοκυριών, στη μείωση του κόστους παραγωγής για τους επαγγελματίες και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», τονίζει η εταιρία. Σημειώνεται ακόμη ότι κατά την περίοδο των κατασκευών (2018-2023), αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 2.500 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.

Οφέλη Φυσικού Αερίου
Οικονομια: Το φυσικό αέριο προσφέρει εξοικονόμηση, συγκρινόμενο με άλλες πηγές ενέργειας, ενώ η καθαρή καύση του προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής στις συσκευές αερίου και έχει μικρό κόστος συντήρησης.
Ανεση, ανεξαρτησία και ευκολία χρήσης: Το φυσικό αέριο προσφέρει ενιαία και ποιοτική θέρμανση σε όλους τους χώρους χρήσης και ζεστό νερό όποια στιγμή κι αν το θελήσετε, στην επιθυμητή θερμοκρασία και χωρίς περιορισμούς ποσότητας. Επιπλέον, το φυσικό αέριο δίνει τη δυνατότητα πλήρους ανεξαρτησίας στη θέρμανση και είναι άμεσα διαθέσιμο χωρίς να απαιτούνται παραγγελίες. Είναι παράλληλα πρακτικό και ευέλικτο, καθώς οι εγκαταστάσεις του επιτρέπουν την ανακαίνιση και άλλες ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων.
Καθαριότητα & εξοικονόμηση χώρου: Οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) επιτρέπουν ευελιξία στην τοποθέτηση ενώ η απουσία δεξαμενής αποθήκευσης προσφέρει εξοικονόμηση χώρου.
Καλύτερη διαχείριση: Με το φυσικό αέριο γνωρίζετε άμεσα μέσω του μετρητή την ποσότητα που έχει καταναλωθεί και, σε αντίθεση με άλλα καύσιμα, πληρώνετε μετά τη χρήση του.
Ασφαλεία: Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του Τεχνικού Κανονισμού που εφαρμόζεται, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας
Φιλικό προς το περιβάλλον: Είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον συμβατικό καύσιμο καθώς δεν αφήνει ίχνη και υπολείμματα, ούτε παράγει ενώσεις θείου, που συνιστούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης.
Πρακτικό: οι νέου τύπου συσκευές (επίτοιχοι λέβητες) παρέχουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις εγκατάστασης, όπως περιπτώσεις ανακαινίσεων, αυτονομήσεων, κλπ, οι οποίες θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με τη χρήση άλλων καυσίμων

Ο σοβαρός λόγος για τον οποίο πρέπει να μουλιάζουμε πάντα τα όσπρια

Ναι, ξέρουμε είναι αυτές οι μέρες που έχετε 1002 (κυριολεκτικά) πράγματα στο κεφάλι σας και ξεχάσατε να μουλιάσετε από το βράδυ τα όσπρια που θέλετε να μαγειρέψετε. Έχει συμβεί σε όλες μας και όλες κάναμε την ίδια σκέψη: Κι αν τα βάλω να βράσουν έτσι; Δυστυχώς αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Όχι γιατί δεν θα βράσουν, πιθανότατα αν είναι «φετινά» και «βραστερά» (όπως έλεγαν και οι γιαγιάδες μας), τα όσπριά σας θα βράσουν μια χαρά.

Πολλές από εμάς, θεωρούσαμε ότι το μούλιασμα των οσπρίων, δηλαδή η βύθισή τους σε νερό για 12 ή και παραπάνω ώρες, είχε ως σκοπό να μαλακώσουν τα όσπρια και να βράσουν πιο εύκολα. Η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη. Ο λόγος για τον οποίο μουλιάζουμε τα όσπρια, είναι πολύ σοβαρός κι έχει να κάνει με την υγεία μας και όχι με το βράσιμο των οσπρίων. Όλοι οι σπόροι των φυτών περιέχουν φυτικό οξύ, το οποίο χρησιμεύει ως κύρια μορφή αποθήκευσης του φωσφόρου στα σπέρματα. Χάρη στις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες συχνά χρησιμοποιείται στο εμπόριο ως συντηρητικό.

Ωστόσο το φυτικό οξύ μειώνει την απορρόφηση του σιδήρου του ψευδαργύρου και του ασβεστίου από τον οργανισμό στο γεύμα, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να πάρουμε τα μεταλλικά στοιχεία από τις τροφές. Το μούλιασμα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους κατά την οποία μειώνεται η περιεκτικότητα το φυτικού οξέως στα όσπρια όταν τα μουλιάζουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκτός από το μούλιασμα, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι όπως η θερμότητα. Όταν θερμαίνουμε τις τροφές, καταστρέφονται κάποιες ποσότητες φυτικού οξέως, αλλά δυστυχώς καταστρέφεται και η βιταμίνη C.  Αλλη μια μέθοδος είναι η ζύμωση, κατά την οποία χρησιμοποιήσουμε ορό γάλακτος  ή σταγόνες λεμονιού στο μούλιασμα προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα φυτικού οξέος.

Περιεκτικότητα σε φυτικό οξύ

Φασόλια

0,61-2,38 g/100g

Φασόλια γίγαντες

0,51-1,77 g/100g

Μπιζέλια

0,22-1,22 g/100g

Μαυρομάτικα φασόλια

0,37-2,90 g/100g

Ρεβύθια

0,28-1,60 g/100g

Φακές

0,27-1,51 g/100g

http://www.bovary.gr

Εχετε πολλούς φίλους στο Facebook;

Μία νέα μελέτη έρχεται να υποστηρίξει πως όσοι έχουν πάρα πολλούς φίλους στο Facebook είναι υλιστές. Οι ερευνητές αναφέρουν πως αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τους φίλους τους στο κοινωνικό δίκτυο ως «ψηφιακά αντικείμενα» και είναι οι χρήστες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα πιο έντονα και πιο συχνά. Παράλληλα, η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Heliyon, διαπίστωσε πως οι υλιστές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τη σύγκριση με άλλους στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. «Οι υλιστές χρησιμοποιούν το Facebook συχνότερα επειδή έχουν την τάση να αντικειμενοποιούν τους φίλους τους σε αυτό. Αποκτούν φίλους για να αυξήσουν την κατοχή τους», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Φίλιπ Οζιμεκ.

«Το Facebook είναι η ιδανική πλατφόρμα για κοινωνικές συγκρίσεις με εκατομμύρια προφίλ και πληροφορίες για τους ανθρώπους, και είναι δωρεάν», προσθέτει. Ο Οζιμεκ και η ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Ρουρ – Μπόχουμ στη Γερμανία συγκέντρωσαν τα δεδομένα μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που έγινε σε 242 χρήστες του Facebook.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν πόσο συμφωνούν με μια σειρά δηλώσεων σχετικά με τα επίπεδα δραστηριότητάς τους στο κοινωνικό δίκτυο. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι η σύνδεση υψηλών επιπέδων υλισμών και έντονης δραστηριότητας στο Facebook. Βέβαια, αυτό που δεν καθίσταται σαφές είναι πόσοι φίλοι είναι τελικά «πολλοί». Προκειμένου να εξηγήσουν τα αποτελέσματά τους, οι επιστήμονες ανέπτυξαν την Θεωρία Κοινωνικής Ηλεκτρονικής Αυτορρύθμισης, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα ως εργαλείο παρακολούθησης και επίτευξης των στόχων τους. Για τους υλιστές έχει να κάνει με την παρακολούθηση του πόσο πλούσιοι γίνονται, αναφέρουν οι ερευνητές. «Φαίνεται πως το Facebook είναι σαν το μαχαίρι: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ετοιμάσεις λαχταριστό φαγητό ή για να βλάψεις κάποιον», καταλήγει ο ερευνητής.

Με πληροφορίες Independent

Ενώνουμε δυνάμεις προς όφελος του εμπορικού κόσμου και των τοπικών επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Ημαθίας και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας είναι οι δύο βασικοί φορείς του βεροιώτικου επιχειρείν και στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, μπορούν να ενώνουν δυνάμεις, προς όφελος του εμπορικού κόσμου και της τοπικής αγοράς. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ενημερωτικής συνάντησης που είχε, μετά από αίτημά του, ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Γιώργος Μπίκας, με εκπροσώπους της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας και η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (21/11) στα γραφεία του Συλλόγου. Σε φιλικό και συναδελφικό κλίμα, αναπτύχθηκε χρήσιμος διάλογος, ανταλλάχθηκαν πολύπλευρες απόψεις και ιεραρχήθηκαν προτάσεις, για φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της Βέροιας (και ευρύτερα) ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία που έχει η δημιουργική σύμπραξη Επιμελητηρίου και Εμπορικού Συλλόγου, για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών στην ίδια κατεύθυνση.
Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, Αθηνά Πλιάτσικα- Τσιπουρίδου και συνάδελφοί της, στη διοίκηση του Συλλόγου, επικεντρώθηκαν με σαφήνεια, τόσο σε γενικότερα θέματα που αφορούν τον εμπορικό κλάδο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όσο και σε ειδικότερα θέματα της τοπικής αγοράς. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπίκας έχοντας και προσωπική γνώση των εμπορικών θεμάτων της περιοχής, άκουσε και κατέγραψε όλα τα ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι και παρουσίασε τις βασικές θέσεις του συνδυασμού “Επιχειρηματική Ανανέωση”, σε σχέση με την καλύτερη αντιμετώπισή των προβλημάτων του εμπορίου και των επιχειρήσεων και σε σχέση με δράσεις ενημερωτικές και δημιουργικές, που μπορούν να αναπτυχθούν με τη συνεργασία Επιμελητηρίου και Εμπορικού Συλλόγου.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
Ανάμεσα σε άλλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, της συνεργασίας για την αποτελεσματική προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, τη διοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων για τη διαφήμισή τους και την ευρεία ενημέρωση των καταναλωτών για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τοπικής αγοράς, την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης, κατάρτισης και τεχνικών ασφαλείας, το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η αποτελεσματικότερη επικοινωνία- πρόσβαση του εμπορικού κόσμου και των επιχειρήσεων για τα θέματα του Επιμελητηρίου, η σύμπραξη για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, η πρόσβαση στην ενημέρωση για προγράμματα ανάπτυξης και η κάθε είδους συμπαράσταση και συμβουλευτική δράση προς όφελος του εμπορικού κόσμου, μέσω της ισότιμης συνεργασίας του Επιμελητηρίου Ημαθίας και του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.

Γ.ΜΠΙΚΑΣ: ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Στο πλαίσιο αυτό, ο Γιώργος Μπίκας ως επικεφαλής του συνδυασμού της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” δεσμεύτηκε κατηγορηματικά ότι η συνεργασία αυτή δεν θα μείνει στα λόγια και πρόθεσή του είναι να υλοποιηθεί έμπρακτα και να τηρηθεί συνολικά. “Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, προς όφελος του εμπορικού κόσμου και των τοπικών επιχειρήσεων κι αυτός είναι ο βασικός στόχος” όπως τόνισε, ενώ όντας και ο ίδιος, συνεχιστής μιας οικογενειακής εμπορικής επιχείρισης που ξεκίνησε από την καρδιά της βεροιώτικης αγοράς, αναγνώρισε ότι η δύναμη του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας πηγάζει σίγουρα από τη σύγχρονη δράση του, αλλά οφείλει πολλά και στη μακροχρόνια ιστορία του.

ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Να σημειωθεί ότι ο Α’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας, Κωνσταντίνος Μπίκας, είναι υποψήφιος για το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με τον συνδυασμό του Γιώργου Μπίκα, «Επιχειρηματική Ανανέωση», στο Εμπορικό Τμήμα, όπως και άλλα μέλη διοικήσεων των Εμπορικών Συλλόγων της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας. Οι ενημερωτικές συναντήσεις του Γιώργου Μπίκα με εκπροσώπους των Εμπορικών Συλλόγων της Ημαθίας ολοκληρώνονται αύριο Πέμπτη, με τον Σύλλογο Νάουσας, ενώ έχει προηγηθεί συνάντηση με τον Σύλλογο Αλεξάνδρειας. Σκοπός των συναντήσεων είναι να ξεκινήσει ένας απευθείας διάλογος- δίαυλος επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, συζητώντας τα θέματα που απασχολούν τους εμπόρους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και την κάθε τοπική αγορά ξεχωριστά, με ταυτόχρονη παρουσίαση των θέσεων του συνδυασμού της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” αλλά και για να συζητηθούν προτάσεις συνεργασίας με το Επιμελητήριο και δημιουργικές δράσεις που θα ήταν εφικτό να υλοποιηθούν από κοινού.

Τα 10 χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας!!

Προετοιμάζονται τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας για να υποδεχτούν του λάτρεις του χιονιού για τη νέα χειμερινή σεζόν. Οι ιδιοκτήτες τους ελπίζουν ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι πιο γενναιόδωρος και δεν θα «παίξει» με την αγωνία τους μα κυρίως με τον τζίρο τους, όπως έγινε τις δύο προηγούμενες χρονιές. Η αγωνία των επιχειρηματιών γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την περίοδο των εορτών. Κι αυτό γιατί το συγκεκριμένο διάστημα (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτα) προκύπτει περίπου το 50% του ετήσιου τζίρου τους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδας, Ηρακλή Λεφούση, πέρσι ο «καλός καιρός» που επικράτησε κατά την περίοδο των εορτών στέρησε από τον κλάδο περίπου το μισό του ετήσιου τζίρου.

Οι επιχειρηματίες του κλάδου προσπαθούν να είναι έγκαιρα έτοιμοι και όσοι μπορούν επενδύουν σε πρόσθετο εξοπλισμό (πχ συστήματα τεχνητής χιόνωσης, αναβατήρες κ.α.) προκειμένου να κρατήσουν «ζωντανό» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον των φίλων του χιονιού. Παράλληλα σχεδιάζουν και τα πακέτα των εορταστικών εκπλήξεων προς τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδας, ο ετήσιος τζίρος στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας υπολογίζεται σε περίπου 60 εκ. ευρώ ενώ η δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε συνδεδεμένα και παρεμφερή επαγγέλματα «γεννά» πρόσθετο τζίρο ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ. Ποσά διόλου ευκαταφρόνητα για έναν κλάδο που προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 500.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Κι ενώ επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και επισκέπτες ευελπιστούν να ασπρίσουν έγκαιρα οι βουνοπλαγιές της χώρας, εμείς να υπενθυμίσουμε ποια είναι τα δέκα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας από τα συνολικά 21 που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας- Καϊμακτσαλάν (Ν.Πέλλας): Κατατάσσεται πρώτο στον κατάλογο λόγω? ύψους και ποιότητας χιονιού. Διαθέτει 14 πίστες συνολικού μήκους 11χλμ που αναπτύσσονται σε υψόμετρο από 2.050μ έως 2.524μ. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του ομώνυμου όρους Βόρας σε απόσταση 45χλμ από την Έδεσσα, 140 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 580 χλμ από την Αθήνα (μέσω E75 και Α/Δ ΠΑΘΕ/Α1).

Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου (Ν.Πιερίας): Το συναντάμε σε υψόμετρο 1450μ. στη βορειοανατολική πλευρά των Πιερίων Ορέων, στη θέση «Παπά Χωράφι». Απέχει 8χλμ από το ομώνυμο χωριό Ελατοχώρι, 35χλμ από την Κατερίνη, 105χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 473χλμ. από την Αθήνα (μέσω E75 και Α/Δ ΠΑΘΕ/Α1). Διαθέτει μεταξύ άλλων συρόμενο αναβατήρα μήκους 700μ, baby lift και τεράστιο σαλέ.

Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια (Ν.Ημαθίας): Βρίσκεται σε υψόμετρο 1430μ, στη δυτική πλευρά του Βερμίου. Απέχει 17χλμ από τη Νάουσα, 110 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 546χλμ από την Αθήνα (μέσω E75 και Α/Δ ΠΑΘΕ/Α1). Διαθέτει μεταξύ άλλων πέντε πίστες και μηχανισμό τεχνητής χιόνωσης.

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας (Ν.Γρεβενών): Βρίσκεται στην Πίνδο σε απόσταση 43χλμ από τα Γρεβενά, 213χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 455 από την Αθήνα (μέσω Α/Δ ΠΑΘΕ/E75/Α1). Διαθέτει 16 πίστες που αναπτύσσονται σε υψόμετρο από 1788μ έως 2110μ.

Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας – Πισοδερίου (Ν.Φλώρινας): Βρίσκεται σε απόσταση 19χλμ από την πόλη της Φλώρινας, 211χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 527 από την Αθήνα (μέσω Α/Δ ΠΑΘΕ/E75/Α1). Διαθέτει δέκα πίστες που αναπτύσσονται σε υψόμετρο από 1.600μ έως 1.900μ., πέντε αναβατήρες και baby lift.

Χιονοδρομικό Κέντρο Βιτσίου (Ν.Καστοριάς): Βρίσκεται στο όρος Βέρνο, σε απόσταση 22 χλμ από την πόλη της Καστοριάς, 186χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 480χλμ από την Αθήνα (μέσω Α/Δ ΠΑΘΕ/E75/Α1). Διαθέτει πέντε πίστες σε υψόμετρο από 1.610μ έως 1880μ, συρόμενο αναβατήρα και baby lift.

Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά (Ν.Σερρών): Βρίσκεται στην οροσειρά Βροντού, σε υψόμετρο 1600μ-1850μ. Απέχει 26 χλμ από την πόλη των Σερρών, 110 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 611 από την Αθήνα (μέσω E75 και Α1). Διαθέτει πίστα μήκους 1.000μ, δύο συρόμενους αναβατήρες (ένας για αρχάριους) και ένα όμορφο σαλέ. (τηλ. Σαλέ 23210 58783)

Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού (Ν.Δράμας): Μετά από περιόδους δυσχερειών, φαίνεται πως φέτος θα λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού. Το κέντρο έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ ΑΕ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. Η διοίκηση της Περιφέρειας φιλοδοξεί να αποκαταστήσει την θέση του μεταξύ των σημαντικότερων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας. Απέχει 35χλμ από το Κάτω Νευροκόπι, 45χλμ από την πόλη της Δράμας, 188χλμ από τη Θεσσαλονίκη και 687χλμ από την Αθήνα (μέσω E75 και Α1).

Χιονοδρομικό Κέντρο Παγγαίου (Ν.Καβάλας): Είναι ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1780μ, στην κοιλάδα του Ορφέα και απέχει 40χλμ από την πόλη της Καβάλας, 170χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και περίπου 700χλμ. από την Αθήνα.

Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου (Ν.Ημαθίας): Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, είναι το πρώτο οργανωμένο Χιονοδρομικό Κέντρο της Χώρας. (τηλ. 23310 26237) Λειτουργεί από το 1934, χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες χιονοδρομίας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1.530μ και απέχει 20 χλμ από τη Βέροια, 95χλμ από τη Θεσσαλονίκη, 74 χλμ από την Κοζάνη και 533 από την Αθήνα (μέσω E75 και Α/Δ ΠΑΘΕ/Α1). Διαθέτει πολλές πίστες για αθλητικό και για τουριστικό σκι, σύγχρονους αναβατήρες, άνετους χώρους πάρκινγκ κ.α.

Η κύρια πρόσβαση στο χιονοδρομικό, γίνεται μέσω της Εγνατίας οδού και της επαρχιακής οδού Βέροιας Σελίου ενώ η δευτερεύουσα πρόσβαση γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού Νάουσας Σελίου.

Διαθέτει άνετους χώρους πάρκινγκ έκτασης 36 ασφαλτοστρωμένων στρεμμάτων. Από εξοπλισμό διαθέτει πολλούς και σύγχρονους αναβατήρες για την άνετη και γρήγορη εξυπηρέτηση των σκιέρ (έως 4.500/ώρα), μεγάλη ποικιλία στίβων με πίστες για τουριστική και αθλητική χιονοδρομία, παιδικές χαρές, πίστες δρόμων αντοχής με δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών αγώνων. Επίσης, διαθέτει μονοπάτια (διαδρομές) πορείας ορειβασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφίες αρχείου: Eurokinissi

Πηγή: Τα 10 χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας -Περιμένουν «λευκές» μέρες | iefimerida.gr

Ένας εμπνευστής και σωστός επαγγελματίας στον συνδυασμό της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης”

Όταν ένας αγαπητός στην κοινωνία της Βέροιας, και όχι μόνο επιχειρηματίας, αποφασίζει να ασχοληθεί με τα «κοινά» δεν μπορεί παρά μόνο να δημιουργεί μία νότα αισιοδοξίας. Κι αυτό είναι σίγουρα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα..

Ο λόγος για τον Στέλιο Ζιαμπούλη, ο οποίος συμμετέχει στο μεταποιητικό τμήμα του ψηφοδελτίου της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” με επικεφαλής τον κ. Γιώργο Μπίκα.

Ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από μία ομάδα νέων αλλά και έμπειρων επιχειρηματιών που συγκροτούν μία κίνηση με νέες ιδέες και προτάσεις για το Επιμελητήριο Ημαθίας.

Για την πολύχρονη προσφορά του Στέλιου Ζιαμπούλη στην τοπική κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο δεν αρκούν λίγες γραμμές.

Άνθρωπος εργατικός, μετρημένος, σωστός επαγγελματίας έχει κερδίσει την συμπάθεια των συναδέλφων του. Ο γνωστός και ως «Ντίλιγκερ» με την επαγγελματική του ευσυνειδησία στον χώρο της διασκέδασης καθόρισε ολόκληρες γενιές. Από το 1983 στο Pierro που σήμανε την αρχή μιας πορείας και μετέπειτα στο Κάστρο, στο Δήθεν, στο Αρχοντικό, στο Άρωμα και τώρα στην Ελιά επηρέασε και ενέπνευσε κινούμενος σ’ ένα δύσκολο χώρο, αποπνέοντας αυτοπεποίθηση αλλά και κερδίζοντας τον σεβασμό των ανταγωνιστών του!!

Αυτή την καθολική εκτίμηση στο πρόσωπο του εκτίμησε και ο επικεφαλής του συνδυασμού  “Επιχειρηματική Ανανέωση” κ. Γιώργος Μπίκας αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα του, την κοπιαστική του επαγγελματική αξιοσύνη, με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τα κοινά, σε θέματα ανάπτυξης και πολιτισμού.

«Στόχος μας είναι το Επιμελητήριο να γίνει πραγματικός συμπαραστάτης στον καθημερινό αγώνα κάθε επιχειρηματία, κάθε επαγγελματία. Να λειτουργεί ως ανεξάρτητος τοπικός αναπτυξιακός και επιστημονικός φορέας στον χώρο της ανάπτυξης, αλλά και στον χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Με επικεφαλής τον φίλο Γιώργο Μπίκα είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή ενωμένοι να αναβαθμίσουμε τον θεσμό, ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, προσφέροντας οφέλη στα μέλη του και την τοπική μας οικονομία» δηλώνει ο Στέλιος Ζιαμπούλης στο κάλεσμα που απευθύνει σε συναδέλφους του και επιχειρηματίες να στηρίξουν την υποψηφιότητα του.  

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Σε συνεχή επιφυλακή δήμος και εθελοντές έτοιμοι όπως πάντοτε»

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι δημοτικές υπηρεσίες είναι από τις 3 σήμερα το μεσημέρι και μετά τη λήξη της τακτικής βάρδιας σε ετοιμότητα, το δημαρχείο στο Πανόραμα θα παραμείνει ανοικτό, ενώ οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο «15195» για κάθε πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ύστερα από εντολή του δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιδημάρχους Γιώργο Μπαμπαράτσα και Γιάννη Ντίτσιο, ο δήμος βρίσκεται προληπτικά από σήμερα σε συνεχή επιφυλακή και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, έτοιμος να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα σε κάθε περιοχή του και μέχρις εξασθένησης των φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα Φιλύρου  περιπολούν σε δωδεκάωρη βάση στις πλέον ευαίσθητες περιοχές σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Επιπλέον υπάλληλοι και εθελοντές είναι σε ανοιχτή γραμμή με το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα και να συνδράμουν σε ενδεχόμενα αιτήματα δημοτών.

Σε ετοιμότητα έχει τεθεί ένα πυροσβεστικό όχημα 4Χ4 με επταμελές πλήρωμα και βοηθητικό προσωπικό της Εθελοντικής Ομάδας Φιλύρου δια παν ενδεχόμενο, ενώ αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, σύμφωνα με τις οδηγίες του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, θα προστεθεί και δεύτερο όχημα 4Χ4 με ειδικό μηχανισμό.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια και την βαθιά οδύνη μας για τα άτυχα θύματα των πλημμυρών στην Αττική. Είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε όποια ακραία φαινόμενα προκύψουν όπως έχουμε δείξει έμπρακτα και στο παρελθόν σε κάθε κακοκαιρία και χιονιά που έχουμε αντιμετωπίσει. Στον δήμο μας πιστεύουμε ότι η οργάνωση και η πρόληψη είναι η καλύτερη θωράκιση σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό θα κάνουμε και σήμερα»  δήλωσε ο κ. Καϊτεζίδης.

Συναντήσεις του Γ. Μπίκα με Εμπορικούς Συλλόγους για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της τοπικής αγοράς

Ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των Εμπορικών Συλλόγων της Ημαθίας, ξεκινά από σήμερα Δευτέρα, ο Γιώργος Μπίκας, μετά από αίτημά του, ως υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Σκοπός είναι να ξεκινήσει μαζί τους, έναν απευθείας διάλογο- δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, συζητώντας τα θέματα που απασχολούν τους εμπόρους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και την κάθε τοπική αγορά ξεχωριστά, να παρουσιάσει τις θέσεις του συνδυασμού της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” αλλά και για να ακούσει προτάσεις συνεργασίας που θα μπορούσαν να έχουν με το Επιμελητήριο και δημιουργικές δράσεις που θα ήταν εφικτό να υλοποιήσουν από κοινού. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα Δευτέρα θα γίνει συνάντηση με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας, αύριο Τρίτη με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας και την Πέμπτη με τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ”

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, ώρα 7,30 το απόγευμα, στον πολυχώρο “Ελιά” της Βέροιας, ο υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Γιώργος Μπίκας, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Θα παρουσιάσει τους υποψήφιους της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” καθώς και τις βασικές προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού.

«Θέλουμε ένα Επιμελητήριο ανοιχτό, συμπαραστάτη της τοπικής αγοράς και όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε»

“Η Ημαθία χρειάζεται ένα σύγχρονο και ισχυρό Επιμελητήριο, προσβάσιμο και ανοιχτό σε όλους. Αυτός είναι ο στόχος μας, εκεί επικεντρώνεται η πρότασή μας. Θα το πετύχουμε και θα το κάνουμε πράξη, προχωρώντας όλοι μαζί” τόνισε για άλλη μια φορά ο Γιώργος Μπίκας, μιλώντας σε συνάντηση υποψηφίων του συνδυασμού της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης”. Και όπως φαίνεται με τον τρόπο αυτό και κυρίως με το ενωτικό κάλεσμα που κάνει κάθε φορά, κερδίζει τις εντυπώσεις της αγοράς και αποκτά ισχυρό προβάδισμα ενόψει των εκλογών για το Επιμελητήριο Ημαθίας.

Στην ίδια συνάντηση, ο επικεφαλής του συνδυασμού της “Επιχειρηματικής Ανανέωσης” σημείωσε μεταξύ άλλων: “Ο συνδυασμός μας, είναι αδέσμευτος, πολυσυλλεκτικός και φιλοδοξεί να αλλάξει σελίδα στο Επιμελητήριο. Από τυπικό θεσμό «σφραγίδα», να το αναδείξουμε σε ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και ενεργό πρωταγωνιστή της τοπικής οικονομίας. Δεσμευόμαστε για αυτό, έχουμε τρόπο και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που έχει ένας τέτοιος φορέας και είμαστε σε θέση, από την επόμενη μέρα των εκλογών, να ξεκινήσουμε όλες τις δράσεις που απορρέουν από τις δυνατότητες ενός Επιμελητηρίου, οι οποίες παραμένουν μέχρι και σήμερα άγνωστες στα μέλη μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα Επιμελητήριο σύμμαχο και συμπαραστάτη σε κάθε αναπτυξιακή ενέργεια του Ημαθιώτικου Επιχειρείν και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε”.

Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα που στέλνουν κάθε φορά, ο Γιώργος Μπίκας και οι υποψήφιοι του συνδυασμού του. Ενωτικός λόγος με καινοτόμες και σύγχρονες προτάσεις για την ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, που κερδίζει μεγάλη υποστήριξη από όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της αγοράς και σίγουρα αποτελεί εγγύηση για ένα ισχυρό Επιμελητήριο Ημαθίας.

Από αύριο οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Ξεκινά την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών». Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και, γενικά, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2)
  • Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.
  •  Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του ΚΕΑ, κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους δεν απαιτείται χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας.
  •  Άνεργοι, ηλικίας 30 έως 49 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας, πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, ωφελούμενοι του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της. Επίσης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις ακόμα μήνες, χωρίς επιχορήγηση. Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους και εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ, δεν δεσμεύονται από τη συγκεκριμένη διάταξη.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:

  • Στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.
  •  Στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.
  • Στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων του ΚΕΑ, χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων (1,2) και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.
  • Στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων, ηλικίας 30 έως 49 ετών, ωφελούμενων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής–εντολή κενής θέσης–υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιδοτούμενο προσωπικό σε υποκατάστημά της, θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση-υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων, μέσω των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες–επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, που δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Καλούνται να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθμου, µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.

Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πού πήγαν 76 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική;

«Εγκεκριμένους ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 76 εκ. ευρώ είχε στη διάθεσή της η κυβέρνηση για αντιπλημμυρικά έργα στη δυτική Αττική και οφείλει σήμερα κιόλας να δώσει εξηγήσεις όχι μόνον γιατί δεν τα πραγματοποίησε, αλλά και πού διοχέτευσε τα συγκεκριμένα κονδύλια».

Τα παραπάνω αναφέρουν επτά βουλευτές της ΝΔ σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή. Οι βουλευτές σημειώνουν ότι τα 76 εκ. ευρώ ήταν δεσμευμένα κοινοτικά κονδύλια και μαζί με την εθνική συμμετοχή ανέρχονταν συνολικά σε 95 εκ. ευρώ και συνεπώς «τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να θωρακίσουν τις περιοχές που επλήγησαν, αν η κυβέρνηση δεν είχε ολιγωρήσει».

Οι βουλευτές μιλούν για αναιτιολόγητη καθυστέρηση της κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία λεκανών απορροής η οποία αν είχε υλοποιηθεί, θα είχε αποτρέψει την πρόσφατη καταστροφή και τον τόσο άδικο θάνατο 20 ανθρώπων.

Με την ερώτησή τους οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθεί η Βουλή πόσα και ποια έργα έχουν ενταχθεί, πόσες συμβάσεις και πόσες δαπάνες έργων υλοποιούνται για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Επίσης, πότε θα ολοκληρωθεί η συνολική καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις, υποδομές και καλλιέργειες και ποιες επιπλέον πηγές χρηματοδότησης αναζητά η κυβέρνηση στην ΕΕ. Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές Χρίστος Δήμας, Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γεώργιος Βλάχος και Θανάσης Μπούρας.

«Στην αγκαλιά της Θεοτόκου οι Ένοπλες Δυνάμεις»

«Στην αγκαλιά της Θεοτόκου» είναι ο τίτλος της μεγάλης πολιτιστικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν την ερχόμενη Τρίτη 21 Νοεμβρίου ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη και το Γ΄ Σώμα Στρατού/NRDC-GR. Συνεχίζοντας την παραγωγική και αγαστή διασύνδεσή τους που εγκαινίασαν πριν από μερικές ημέρες με την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR, το οποίο υπέγραψαν ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο διοικητής του Σώματος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος και το οποίο περιλαμβάνει πλήθος ποιοτικών εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων.

Η εκδήλωση γίνεται ενόψει της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπίπτει με τον εορτασμό μιας μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, των «Εισοδίων της Θεοτόκου» και πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» στο Πανόραμα με τη συμμετοχή της  Στρατιωτικής Μουσικής του Γ΄ Σώματος Στρατού/NRDC-GR .

Στο τραγούδι θα συμμετάσχει ο Σωκράτης Παπαϊωάννου, καθώς και οι χορωδίες της Εταιρίας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Ο Κύκλος» με τον μαέστρο Ιωάννη Ιωσηφίδη και της Βυζαντινής Μουσικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ). Επίσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα διοργανωθεί έκθεση αγιογραφίας της Ελένης Αγγελίδου, η οποία θα εκτεθεί στο φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου του Πανοράματος.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα την παρουσιάσουν η δικηγόρος και μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος Ιφιγένεια Παραστατίδου και ο Ίλαρχος Αθηνόδωρος Μοσχόπουλος.